1. Musik

Kasalla: Mer sind eins

Kasalla: Mer sind eins

Denn he do schläät uns HätzVum Aanfang bes zoletzUn Mer sin jeder vum Mosaik ne SteinMer zesamme mer sin eins

Mer sin Eins

1. Vun der Südkurv bes zom Nordkrüz

Un vum Pletschbach zom Troodelööh

vun Wesshoven bes noh Ossheim

Mer zesamme, mer sin Eins

Mer sin Mürer un Chirurge

Rude Funk und schwatzes Schof

Banker, Bischoff, Stroßemädche

Mer sin bunt un mir sin Eins

Mer sin Fäns öm ze jewinne

op dem Jras un op dem Ies

Mol ens Siejer, ens Verlierer

Drissejal denn mir sin Eins

Refrain:

Denn he do schläät uns Hätz

Vum Aanfang bes zoletz

Un Mer sin jeder vum Mosaik ne Stein

Mer zesamme mer sin eins

2. Mer sin Arsch Huh un Sartory

Stääneküch un Frittebud

Uns Stadt es dreckig, laut un hektisch

Doch ungerm Staub de Siel is jold

Refrain:

Denn he do schläät uns Hätz

Vum Aanfang bes zoletz

Un Mer sin jeder vum Mosaik ne Stein

Mer zesamme mer sin eins

Vun der Südkurv bes zom Nordkrüz

Un vum Pletschbach zom Trodelööh

vun Wesshoven bes noh Ossheim

Mer zesamme, mer sin Eins

Mer zesamme, mer sin Eins!